Responsive image

CHỈ TRONG 2 PHÚT

SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY !

Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin sau để hoàn tất đăng ký

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
XÁC THỰC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

(Số thẻ được in trên thẻ ATM)
-xxxx

(Mã số dùng để rút tiền tại ATM)
*Thông tin quý khách được bảo mật khi được cung cấp

Sử dụng bàn phím ảo để bảo mật
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0

* Số điện thoại đã đăng ký tại OCB